Декларації про доходи сільського голови та секретаря

ДЕКЛАРАЦІЯ

Можняківський сільський голова Бакало Геннадій  Анатолійович оприлюднює декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Відповідно декларації загальна сума сукупного доходу  складає 87721 грн., в тому числі заробітна плата – 71069 грн., дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту – 10890 грн., дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна – 5762 грн. Погашення основної суми позики (кредиту) -27600 грн., погашення суми процентів за позикою (кредитом) – 16,7 грн.

Має у власності земельну ділянку загальною площею 82200 кв. м., ½ частини житлового будинку – 54,7 кв. м.,та ½ земельної ділянки – 15940 кв.м.  квартиру – 44,4 кв. м., автомобіль ВАЗ 2101, 1978 року випуску.

Загальна сума сукупного доходу членів сім`ї складає 44025 грн., в тому числі заробітна плата – 42746 грн., дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна – 1279 грн. Члени сім`ї мають у власності земельну ділянку – 20000 кв. м., ½ частини житлового будинку – 54.7 кв. м. та ½ земельної ділянки – 15940 кв.м.

Інші відомості  про доходи, нерухоме майно, транспортні засоби, вклади в банках, цінні папери та фінансові зобов’язання відсутні.


ДЕКЛАРАЦІЯ

Секретар Можняківської сільської ради  Запорожець Юлія Миколаївна оприлюднює декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Відповідно декларації загальна сума сукупного доходу  складає 53832 грн., в тому числі заробітна плата – 53596 грн., страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу – 237 грн. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах – 54208 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім`ї складає 69286 грн., в тому числі заробітна плата – 21100 грн., допомога по безробіттю – 602 грн., дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності – 7365 грн. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна – 10217 грн., інші види доходів – 30002 грн. Члени сім`ї мають у власності земельну ділянку – 78828 кв. м.,  житловий будинок – 97,8  кв. м. Члени сім`ї мають у власності автомобілі легкові – ВАЗ 2101, 1979 року випуску, Skoda Oktavia, 2006 року випуску.

Інші відомості  про доходи, нерухоме майно, транспортні засоби, вклади в банках, цінні папери та фінансові зобов’язання відсутні.

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *